martes, 3 de marzo de 2015

2B SHARING BOOKS VOCABULAY

Juanjo: forget (v)  -  eat (v)
Endu: brave (adj) -  alone (adj) -  embarrassed (adj)  - blanket (n) be over (v)  - reward   (n)
Andy:  nearly (adv)  -  of course 
Mohamed: pocket (n)  -  breath (v)  -  wound (n) -  ship (n)  - whistle (v)
Adam: think (v)  -  find (v)  -  say (v)  - arrive (v)
Alina:  apologize (v) -  sad (adj) - excited (person - adj)  -  miss (v)
Sara:  sight (n)  -  couple (n)  -  approach (v)  -  succefuss  (adj)
Rabia:  bring (v)  -   strange (adj)  -  happen (v)  -  carfeful (n)  -  sure (adj)  -  shout (v) 

No hay comentarios:

Publicar un comentario