martes, 5 de abril de 2016

1 ESO Romeo and Juliette - Shakespeare

https://youtu.be/dRrvQ1vZxcg

martes, 6 de octubre de 2015

IRREGULAR VERBS - SIMPLE PAST 

be - was / were  ser /estar

begin - began  començar

break  -  broke  trencar

bring  - brought  portar

build -  built  construir

buy - bought  comprar

come  - came venir

do  - did  fer

draw - drew  dibuixar

drink  -  drank   beure

lunes, 6 de abril de 2015

2ESO

Treball a classe dijous 16 d'abril- 2A

Good morning!

Feu aquest exercicis on line per repassar el Simple Past